Informatie 
Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk Informatie  R.T.-praktijk  Samenwerken
© h.fisscher 2015
NIEUW NIEUW
R.T. praktijk Samenwerken biedt vakantiecursussen  examentraining voor het Voortgezet Onderwijs (VMBO) ter voorbereiding op de rekentoets.