Vakgebieden 
Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk Vakgebieden  R.T.-praktijk  Samenwerken
Rekenen: Ik werk met problemen die aan-sluiten bij die van de groep. Ik bied de leerling één oplossingsstrategie aan, die het beste past bij het probleem van uw kind. De leerling gaat indien nodig werken met een hulpboekje. Verder behandel ik de specifieke problemen van de leerling.
Lezen: - Technisch lezen: Begeleiding van kinderen met dyslexie of een ander leesprobleem. - Begrijpend lezen: Voor sommige leerlingen is taal en begrijpen wat je leest een lastig onderdeel. Toch worden ze er in het dagelijks leven vaak mee geconfronteerd. Begrijpend lezen speelt bij alle vakken een belangrijke rol. Om kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden worden er strategieën aangeleerd
Taakaanpak en werkhouding: Dit  zijn een van de belangrijkste voorwaarden om goed een opdracht uit  te kunnen voeren. Dit onderdeel train ik en wordt dan toegepast bij de didactische problemen van uw kind. 
Taal: - Woordenschat: Betekenis van het woorden uitleggen of het gebruik van een synoniem. - Ontleden: Voor niveau groep 7 - 8 redekundig en taalkundig. - Spelling: Spelling is een onderdeel dat vaak problemen geeft, met name de werkwoordspelling. Ook hier wordt er gewerkt met een regelboekje als hulpmiddel.
© h.fisscher 2015
TAAL