Duur sessie 60 min.
Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk Voortgezet Onderwijs  R.T.-praktijk  Samenwerken
Begeleiding rekentoetsen voor het voortgezet onderwijs. Beheersing van rekenvaardigheid is belangrijk om goed te kunnen functioneren in de samenleving, Er zijn talrijke situaties op te noemen waarin je rekenvaardigheden moet toepassen. Het is naast taal een basisvaardigheid. De training duurt minimaal enige maanden als voorbereiding op de verplichte rekentoets. (aanbevolen 4maanden).
NIEUW
V.O. .
© h.fisscher 2015
per keer
R.T. praktijk Samenwerken biedt vakantiecursussen  examentraining voor het Voortgezet Onderwijs (VMBO) ter voorbereiding op de rekentoets.
Begeleiding V.O.