Citotrainingen 
Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk Citotrainingen  R.T.-praktijk  Samenwerken
Duur sessie 60 min.
Voor leerlingen uit groep 8 wordt een citotraining gegeven De training start enige maanden voor het moment van de Cito-toets. (aan bevolen 3 maanden) Extra training biedt de leerling houvast en versterkt het zelfvertrouwen. Alle onderdelen van cito eindtoets komen aan de orde.
Cito
© h.fisscher 2015
per keer
R.T. praktijk Samenwerken biedt vakantiecursussen  examentraining voor het Voortgezet Onderwijs (VMBO) ter voorbereiding op de rekentoets.