Over ons 
Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk Over ons  R.T.-praktijk  Samenwerken
Mijn naam is Carini Fisscher. Na 43 jaar ervaring in het les geven aan kinderen van de basisschool en het afronden van de opleiding remedial teacher heb ik 10 jaren geleden een eigen praktijk opgestart Naast dit, diverse cursussen o.a. toetsen ontwikkelen en speed reading. Ik geef lessen op het praktijk adres en ben ook in de gelegenheid om naar de school van uw kind te gaan en hem/haar daar onder schooltijd te begeleiden. Eens in de twee maanden maak ik deel uit van een intervisiegroep waarin ik met R.T. collega’s ervaringen en kennis uitwissel. We bespreken o.a. nieuwe software, onderwijsmiddelen en methodieken.
© h.fisscher 2015